KULTURNÍ SEZÓNA 2022

Kulturní sezóna 2022

Maison de Plaisance | zámek Nebílovy 2022 | hudba

Maison de Plaisance je označení pro barokní zámek či letohrádek, typický pro dobu 18. století. Jedná se o ustálený stavební typ. Česky bychom mohli výraz přeložit jako dům potěšení, či dům radostí.  Zámecká stavba, která měla reprezentační i rekreační charakter, svému majiteli i hostům sloužila k odpočinku i zábavě, byla současně galerií i muzeem, místem pro hudbu, tanec nebo hry. Maison de Plaisance jako součást promyšlené architektonické koncepce, obklopený zahradou, nabízející svým obyvatelům v intimitě venkova únik od starostí a všednodenností.  To vše umocněno mimořádnou atmosférou a vybraným prostředím interiérů objektu.

Právě tak už 25 sezón nabízí zámek v Nebílovech ve správě Národního památkového ústavu azyl výjimečným hudebním výkonům a skvělým ukázkám současného výtvarného umění. Je centrem kulturního a společenského života jižního Plzeňska, výjimečnou scénou, prezentující barokní a klasicistní hudbu i jedinou galerií v regionu plzeňského venkova specializující se na současné české výtvarné umění. Z ruin postupně rekonstruovaný barokní zámek tak vědomě navazuje na primární účel, pro který byl v první třetině 18. století postaven. Zve k návštěvě milovníky umění bez ohledu na věk, gender, vyznání či politický názor, a snaží se jim připravit, dramaturgicky vyvážené menu v nejvyšší možné kvalitě. 

V době, kdy se synonymem pro slovo kultura stalo slovo zábava, snažíme se vrátit hodnotám jejich původní význam. Projekt Maison de Plaisance chce nabídnout ve své hudební i výtvarné části posluchačům a návštěvníkům zámku dramaturgicky vyvážený program ve špičkové interpretaci. Projekt synergicky propojuje objekt zámku s jeho náplní resp. funkcí. Prostor není degradován na pouhou kulisu či muzeum, ale stává se integrální součástí kulturního zážitku. Bez hudby a obrazů je prostor prázdný, hluchý; jednotlivé koncerty i žánry lokalizujeme do adekvátních prostor objektu. Pompézní, malovaný taneční sál vyhoví stylu barokní opery, zatímco duchovní prostor uprázdněného kostela odpovídá monumentálnímu requiem. Jazzové koncerty s odkazy do baroku nachází paralely v dílech současného výtvarného umění, vystavovaného v zámecké galerii. Dramaturgie výstavního programu vychází z cílů prezentovat širokou škálu výtvarného projevu jak v jeho jednotlivých formách, tak v pestrosti současných protagonistů. Proto se zde pravidelně prezentují jak zavedení výtvarníci, působící na Plzeňsku, tak mladí absolventi nebo studenti uměleckých škol. Třešničkou sezónních dortů jsou výstavy špičkových představitelů současné české výtvarné scény.

 

P R O G R A M :

ZAHAJOVACÍ KONCERT 25. ZÁMECKÉ SEZÓNY
Irena Troupová, Vít Aschenbrenner

2.4.2022
Hudba barokních autorů 17. století ze severu i jihu Evropy, z Itálie i z německých zemí. Hudba duchovní i příjemně, světsky rozverná. Repertoárem noblesního prostředí šlechtických salónů i přísných chrámových kůrů nás provedou přední česká sopranistka Irena Troupová a Vít Aschenbrenner, vynikající cembalista a organizátor hudebního života na Plzeňsku. Koncert se uskuteční v Tanečním sále zámku po vernisáži výstavy obrazů a soch Kamily Hoja a Miroslavy Nové.

 

Transitus Irregularis | STROMOŘADÍ
3.5.2022
Soubor Transitus Irregularis se pohybuje na rozhraní barokní a jazzové hudby; dvou světů, které jsou v mnohém spřízněné a vzájemně se oslovují.  Jádrem repertoáru jsou převážně kompozice kytaristy Miroslava Noska a houslistky Niny Marinové. Koncert je zhudebněním knihy niterných, ale i vtipných básní Stromořadí Filipa Dvořáka, původním povoláním cembalisty a cembaláře. Transitus Irregularis vystoupí ve složení: Nina Marinová, housle zpěv; Jakub Štore, zpěv; Amálie Dvořáková, zpěv; Miroslav Nosek, kytara, zpěv; Jan Keller, violoncello, percuse, zpěv; Filip Dvořák, cembalo, varhany.

 

 

Vilém Veverka Trio | MY OWN WAY
25.5.2022
Jeden z nejrespektovanějších, skutečně světových hobojistů Vilém Veverka se stále častěji pouští také do jiných žánrů, než je klasická hudba. V nejnovějším projektu MY OWN WAY přizval ke spolupráci špičkové muzikanty - klavíristu a skladatele Martina Hyblera (ten pro Veverku píše již od roku 2005) a zřejmě nejuniverzálnějšího kontrabasistu české scény Ondřeje „Mácu“ Štajnochra. Mimořádnou atraktivitu projektu MY OWN WAY podtrhuje promyšlená dramaturgie. Interpreti provedou skladby Leonarda Bernsteina, George Gershwina, Henri Manciniho, Ennia Morricone či Ástory Piazzolly i autorskou hudbu Martina Hyblera. Sám Veverka o nové platformě říká: „Je to příběh čisté interpretační radosti. Zároveň jde o potřebu vystoupit z klasických mantinelů, respektive objevovat nový prostor pro realizaci představ a skrze to se tak navrátit k ryzí podstatě vztahu sdíleného zážitku z hudby.“

 

Bach Meets Jazz
28.6.2022
Hudební uskupení Bach Meets Jazz vzniklo v létě 2018 v Dobřanech u Plzně. Projekt s názvem Bach mnoha tváří byl sedmým benefičním koncertem na podporu stavby nových „bachovských“ varhan v kostele sv. Mikuláše. Inspirací pro hudební prezentaci Bach Meets Jazz není jen samotný velikán barokní hudby Johann Sebastian Bach a celé období hudebního baroku, ale také jazzový klarinetista Richard Stolzmann, který právě Bachova nejznámější díla, ve snaze přiblížit je současnému publiku, upravil převážně právě pro klarinet a doprovodné nástroje. Úpravy a aranžmá jsou zasazené do jazzového stylu, ve většině případů jde o latinskoamerické rytmy, výjimkou nejsou ani gospel, funk či soul. Soubor hraje ve složení: David Kovář, klavír; Tony Zimmel, bicí; Tomáš Impellizzeri, piano; Tomáš Hanzlíček, kytara.

 

KATEŘINA ENGLICHOVÁ
JITKA HOSPROVÁ
MARTINA KOCIÁNOVÁ
30. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI

11.9.2022
Tři vynikající interpretky se potkají v rámci jubilejního ročníku festivalu staré hudby na pódiu v Tanečním sále nebílovského zámku.
Harfistka Kateřina Englichová je jednou z nejvýraznějších osobností českého interpretačního umění. Vystudovala Konzervatoř v Praze a prestižní Fulbrightovo stipendium jí umožnilo studovat na Curtisově Institutu ve Filadelfii. Kateřina Englichová vystoupila jako sólistka se San Francisco Chamber Orchestra, s Vancouver Symphony Orchestra, s Hongkongským symfonickým orchestrem a dalšími prestižními tělesy. Jitka Hosprová – první dáma české violy, kterou k violovému mistrovsví dovedl po studiích legendární italský virtuóz Luigi Alberto Bianchi. Vystupuje jako sólistka na evropských i světových pódiích a spolupracuje s předními komorními i symfonickými soubory a orchestry. Je zakládající členkou Bennewitzova kvarteta. Známá moderátorka a mezzosopranistka Martina Kociánová spolupracovala s řadou hudebních těles, mj. se Severočeskou filharmonií, Královéhradeckou filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo Wihanovým kvartetem. Hostovala ve Státní opeře Praha, v Hudebním divadle v Karlíně a na dalších scénách. Ve svém repertoáru má mezzosopránové i některé sopránové role, řadu písňových cyklů a oratorních skladeb.

 

Collegium 1704 | Chiaroscuro veneziano
30. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI

4.10.2022
Soubor Collegium 1704 je špičkový český barokní orchestr založený Václavem Luksem v r. 2005. Pro svou výtečnou kvalitu a jedinečnou dramaturgii je pravidelně zván na prestižní evropské festivaly vč. Salzburger Festspiele. Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli i G. F. Sances byli všichni významně spojeni s Benátkami: Monteverdi působil až do své smrti jako maestro di capella v bazilice sv. Marka, kde k jeho studentům patřil i Cavalli, který se zde později stal varhaníkem a později vrchním kapelníkem. Sances oproti nim působil v Benátkách poměrně krátce a většinu kariéry spojil s Vídní, kde se uplatnil u císařského dvora. Výběr z Monteverdiho slavné sbírky doplňují dvě zhudebnění mešního ordinária. Ve všech skladbách můžeme obdivovat oslnivou bohatost a různorodost italské barokní hudby.

 

Ivan Audes Trio
Podzimní termín vystoupení bude upřesněn
Dnes již legendární hudební uskupení kolem bubeníka a pianisty Ivana Audese, které vedle prestižních jazzových pódií pravidelně vystupuje i v prostorách zámecké Tuwora gallery v Nebílovy. Repertoár kapely je složen jak z původních kompozic tak samozřejmě ze skladeb významných jazzových skladatelů. Zvuk tria je spojením jazzu, duše a latinských vlivů s příchutí folkloru. Ivan Audes Trio je špičkovým jazzovým souborem, hostujícím pravidelně v pražské Redutě a reprezentujícím často českou hudební scénu v zahraničí.

 

Michael Haydn | Missa pro Defuncto
Orchestr Consortium musicum
& Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
dirigent Vít Aschenbrenner

30.10.2022
Stavebník zámku v Nebílovech a fundátor prusinského kostela sv. Jakuba, polní maršál a vrchní velitel pozemní armády Nejjasnější republiky Benátské Adam Heinrich von Steinau zemřel 31. 10. 1712. Slavný válečník, ale i tvůrce kulturních hodnot odpočívá v kryptě kostela sv. Jakuba na Prusinách u Nebílov. 310. Výročí úmrtí významné postavy evropské historie si připomeneme velkolepou mší Michaela Haydna z r. 1771, kterou nastudoval s renomovanými ansámbly Vít Aschenbrenner.