NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

STÁTNÍHO ZÁMKU NEBÍLOVY

ČLÁNEK 1 - PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Objekt je veřejnosti přístupný od 25. března do 31. října 2016.
 2. Návštěvní doba objektu je následující:
   
  březen, duben a říjen soboty, neděle a svátky 09.45 - 16.00
  květen a září denně kromě pondělí
  (i pondělí, je-li svátek)
  09.45 - 17.00
  červen, červenec a srpen denně kromě pondělí
  (i pondělí, je-li svátek)
  08.45 - 17.00
 3. Prohlídka objektu mimo návštěvní dobu je možná pouze po předchozí domluvě se správou objektu a v jejím doprovodu.

ČLÁNEK 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Otevírací doba zámecké pokladny je shodná s návštěvní dobou objektu.
 2. Začátek a četnost komentovaných prohlídek s průvodcem, stejně jako interval mezi jednotlivými prohlídkami, určuje správa objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkového okruhu i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 2 osoby. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy objektu.