Veřejná soutěž na pronájem zámecké kavárny

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor.

  1. Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a jejich příslušenství na adrese státního zámku Nebílovy, Nebílovy 1, 332 04 Nezvěstice (dále jen pronajímané prostory)

  • prostor kavárny se nachází v 1.NP zadního křídla zámku a je součástí galerie výtvarného umění provozované správou objektu. Prostor má samostatný vchod z nádvoří. Vnitřní prostor je členěn do dvou částí – kavárna o výměře 40 m2, kuchyňka a sklad o výměře 10 m2 Venkovním prostorem 60 m2 se rozumí vymezená část nádvoří v prostoru před provozovnou

  • movité vybavení prostor - 5 kavárenských stolečků, 14 židlí, barový pult s úložnými prostory, přípravní pult s úložnými prostory a s dřezem; 1 chladnička a 1 odkládací pulty v kuchyňce

  1. Pronajímané prostory jsou stavebně způsobilé k využívání prostor jako kavárna s výše uvedeným vybavením.

  2. Pronajímané prostory bude nájemce užívat výhradně pro účely hostinské činnosti a činností souvisejících.

Prohlídka pronajímaných prostor není organizována, pronajímané prostory lze navštívit v pracovních dnech po telefonické domluvě, tel. 606666428.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje ode dne uveřejnění veřejné soutěže do 15. února 2023 do 12:00 hodin. Návrhy budou doručovány na adresu: státní zámek Nebílovy, Nebílovy 1, 332 04 Nezvěstice. v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 20. 2. 2023 v 10.00 hod. na zámku Nebílovy, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 24. 2. 2023.

Více informaci na odkazu: VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU Státní zámek Nebílovy – pronájem prostor pro kavárnu - Národní památkový ústav (npu.cz)